close

Official Car Of The Festival

Renault ugovor 2009

Početkom 2006. Carlos Ghosn je najavio Renault Ugovor 2009. Postavljeni cilj je: učiniti da Renault postane najisplativiji evropski konstruktor automobila. Definisana su tri velika područja: 

  • kvalitet: svrstati Lagunu, lansiranu 2007. godine, među tri najbolja automobila u segmentu po kvalitetu proizvoda i usluga,
  • isplativost: postići operativnu maržu od 6% u 2009. godini,
  • rast: povećati prodaju 800 000 vozila između 2005. i 2009.

 

EDDIZ
Kawai
Jazz Boston
Jazz Province
Jazz Bird Radio